Bilsart – Çevrimiçi Konuşma Dizisi Programı “Video İhtiyacı: Zaman – İmaj Donanımı”

Bilsart – Çevrimiçi Konuşma Dizisi Programı “Video İhtiyacı: Zaman – İmaj Donanımı”

Çevrimiçi Konuşma Dizisi: “Video İhtiyacı: Zaman – İmaj Donanımı”

Moderatör: Fırat Arapoğlu

Teori: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:00

Konuşmacılar: Marcus Graf, Necmi Sönmez, Alin Taşçıyan

Bilsart – Çevrimiçi Konuşma Dizisi Programı “Video İhtiyacı: Zaman – İmaj Donanımı”

Çevrimiçi Konuşma Dizisi: “Video İhtiyacı: Zaman – İmaj Donanımı”

Moderatör: Fırat Arapoğlu

Teori: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:00

Konuşmacılar: Marcus Graf, Necmi Sönmez, Alin Taşçıyan